V měsíci ledmu a únoru 2019 jsme se rozloučili se zemřelými:

  Jméno   Příjmení    Členem Datum úmrtí Ve věku

MVDr. Ladislav Janoušek MS Opatov 20. 2. 2019 81 roků
Pan Vít Drábek MS Osík 18. 2. 2019 78 roků
Pan Bohuslav Mandát MS Vysoké Pole 3. 2. 2019 72 roků
Pan Ladisav Tobek MS Morašice 25. 1. 2019 92 roků
 Zemřelým kamarádům věnujme tichou vzpomínku na společně prožíté chvíle při vzájemných setkáních.

 


Zástupce mysliveckých organizací prosíme o včasné informace o úmrti našich členů, pro zveřjnění v této rubrice.
Děkujeme.