V měsíci lednu 2018 jsme se rozloučili se zemřelým:

  Jméno   Příjmení    Členem Datum úmrtí Ve věku

Pan Kamil DVOŘÁK MS Korouhev 18.1.2018 41 roků
 Zemřelým kamarádům věnujme tichou vzpomínku na společně prožíté chvíle při vzájemných setkáních.

 


Zástupce mysliveckých organizací prosíme o včasné informace o úmrti našich členů, pro zveřjnění v této rubrice.
Děkujeme.