V měsíci lednu 2021 jsme se rozloučili se zemřelými:

  Jméno   Příjmení    Členem Datum úmrtí Ve věku

Pan Josef Kostelecký bytem Svitavy - Lačnov 23.1.2021 83 roků
 



Zemřelým kamarádům věnujme tichou vzpomínku na společně prožíté chvíle při vzájemných setkáních.

 


Zástupce mysliveckých organizací prosíme o včasné informace o úmrti našich členů, pro zveřjnění v této rubrice.
Děkujeme.