Přehled o zkouškách adeptů za období 2008/2009

pořádaných OMS Svitavy

 

 

Propozice pro období  2009/20010:   d o k u m e n t

 

Datum konání:                11.4.2009

Místo konání:                  Cihelna - Svitavy

Počet přihlášených:         13

Přítomno:                        11

Uspělo:                           10

Neuspělo:                         1        (bez práva na opravnou zkoušku)

 

Úspěšnost byla na úrovni minulých let, počet adeptů v kurzu jen zhruba 50 %.

Fotogalerie:      nástup; adepti; komisaři; pasovací list; pasování; zkouška1; zkouška2; porada1; porada2