PŘEHLED O ZKOUŠKÁCH ADEPTŮ ROČNÍKU 2009 – 20011

 

Propozice kurzu:  dokument

Termín konání:             10. a 11.4.2010-05-04

Místo konání:               Restaurace p. Báči (Areál zdraví „Cihelna“)

 

 

Přehled

Uchazečů

počet

%

Ke zkoušce se přihlásilo celkem

31

100,0

Před zkouškou se omluvilo (omluva uznána)

1

3,2

Bez omluvy se ke zkoušce nedostavilo

1

3,2

Celkem se zkoušce nepodrobilo

2

6,4

Zkoušce se podrobilo

29

100,0

Z toho s prospěchem

prospěl s vyznamenáním

3

10,3

prospěl

16

55,2

neprospěl

10

34,5

celkem při zkoušce obstálo

19

65,5

 

Účast tohoto ročníku jak v kurzu, tak i při zkouškách převyšovala o 50 % úroveň minulých let. Úspěšnost však byla hluboko po touto úrovní. Uvedený stav může být zlepšen tím, že všichni neúspěšní adepti mají možnost opravné zkoušky.

 

Následuje několik fotografií které dokreslují atmosféru zkoušek:

nástup ; vyhodnocení 1 ; podpis 1 ; podpis 2 ; podpis 3 ;  trubači ; zkouška 1 ; zkouška 2

předávání ;  předávání2 ; nástup 2 ;  pasování 1 ; pasování 2;  pasování 3