PŘEHLED O ZKOUŠKÁCH ADEPTŮ ROČNÍKU 2010 – 20011

 

Propozice kurzu:          dokument

Termín konání:             9.4.2010

Místo konání:               Restaurace p. Báči (Areál zdraví "Cihelna")

             

 

Přehled

Uchazečů

počet

%

Ke zkoušce se přihlásilo celkem

21

100,0

Před zkouškou se omluvilo (omluva uznána)

1

4,8

Bez omluvy se ke zkoušce nedostavilo

3

14,3

Celkem se zkoušce nepodrobilo

4

19,1

Zkoušce se podrobilo

17

100,0

Z toho s prospěchem

prospěl s vyznamenáním

7

41,2

prospěl

10

58,8

neprospěl

0

0,0

celkem při zkoušce obstálo

17

100,0

 

 

Následuje několik fotografií které dokreslují atmosféru zkoušek:

      Okresní myslivecký spolek ve Svitavách uspořádal dne 9. dubna 2011 zkoušky adeptů z myslivosti. Na počátku se do kurzu přihlásilo celkem 21 uchazečů. Před vlastní zkouškou odstoupil 1 uchazeč, který neměl splněny povinné střelby. Bez omluvy se nedostavili 3 uchazeči.

      V sobotním ránu před osmou hodinou netrpělivě s mírnou i větší nervozitou postávalo před rekreačním zařízením Cihelna ve Svitavách celkem 17 uchazečů o vykonání zkoušky z myslivosti. Po slavnostním nástupu a fanfárách trubače pana Jiřího Samka přivítal všechny účastníky předseda zkušební komise pan Ing. Radislav Koráb. Zkušební komise ve složení Miroslav Němčák, Ing. Lubomír Jurka, Miroslav Matějka, Ing. Zbyšek Marek, Milan Hlaváč, Jiří Samek a Ing. Aleš Bis se za přihlížení rodinných příslušníků a patronů pustila ihned do práce.

      Uchazeči plynule přecházeli od jednoho okruhu zkušených předmětů ke druhému a členové zkušební komise byli ve většině případů s odpověďmi a úrovní znalostí nových adeptů myslivosti spokojeni. Po loňských zkušenostech, kdy byly znalosti většiny adeptů velice průměrné a celá řada z nich měla nedostatečné znalosti a proto musela zkoušky opakovat, byly tentokrát výsledky velice příznivé.

      Přestože při přípravné konzultaci na přelomu roku nebyly znalosti uchazečů nijak výjimečné, tak je při vlastní zkoušce zkoušející mnohdy nepoznávali. Celkově byla úroveň znalostí jednoznačně vyšší než v uplynulých letech a všichni uchazeči nakonec při zkoušce uspěli. Sedm z nich uspělo dokonce s vyznamenáním. Nejlepší znalosti prokázal pan Petr Fréhar z Městečka Trnávky a po vyhlášení výsledků jej slavnostně pasoval předseda okresního mysliveckého spolku pan Miroslav Matějka na myslivce. Zkoušky měly hladký průběh a nebyla podána žádná stížnost.

      Řady myslivců a zároveň členů Českomoravské myslivecké jednoty tak doplnilo dalších 17 nových přátel přírody a myslivosti. Věříme, že budou posilou pro myslivecká sdružení, ve kterých vykonávali přípravný kurz.

JUDr. Hotař Bohumil

Následuje několik fotografií které dokreslují atmosféru zkoušek:      viz foto