PŘEHLED O ZKOUŠKÁCH ADEPTŮ ROČNÍKU 2011 – 20012

 

Propozice kurzu:          dokument

Termín konání:             14.4.2012

Místo konání:               Restaurace p. Báči (Areál zdraví "Cihelna")

             

 

Přehled

Uchazečů

počet

%

Ke zkoušce se přihlásilo celkem

21

100,0

Před zkouškou se omluvilo (omluva uznána)

0

0,0

Bez omluvy se ke zkoušce nedostavilo

4

19,0

Celkem se zkoušce nepodrobilo

4

19,0

Zkoušce se podrobilo

17

100,0

Z toho s prospěchem

prospěl s vyznamenáním

3

17,6

prospěl

12

70,6

neprospěl

2

11,8

celkem při zkoušce obstálo

15

88,2

 

 

      Okresní myslivecký spolek ve Svitavách uspořádal dne 14. dubna 2012 zkoušky adeptů z myslivosti. Do kurzu přihlásilo celkem 21 uchazečů, kteří absolvovali teoretickou a následně praktickou přípravu. Před vlastní zkouškou odstoupil 1 uchazeč, který nesplnil povinné střelby a ke zkoušce se bez omluvy nedostavili další 3 adepti.

      Za pěkného sobotního rána se před osmou hodinou dostavilo k restauraci Cihelna ve Svitavách k prokázání svých znalostí z myslivosti celkem 17 uchazečů o vykonání zkoušky z myslivosti. Po slavnostním nástupu a fanfárách trubačů pana Lukáše Kukly a Josefa Radiměřského přivítal všechny účastníky předseda zkušební komise pan Ing. Radislav Koráb. Zkušební komise pracovala ve složení Miroslav Němčák, Ing. Lubomír Jurka, Ing. Miroslav Bačovský, Ing. Zbyšek Marek, Milan Hlaváč, Mgr. Jaroslav Král a Ing. Aleš Bis. Zkoušek se zúčastnil i zástupce z dozorčí rady okresního mysliveckého spolku pan Milan Frank, který dbal na jejich regulérnost. O hladký průběh po stránce organizační pečoval jednatel okresního mysliveckého spolku pan Ing. Josef Češka. Bylo potěšitelné, že celou řadu adeptů doprovázeli ke zkoušce jak rodinní příslušníci, tak jejich patroni, se kterými naposled konzultovali svoje znalosti.

      Adepti myslivosti postupně přecházeli z jednoho okruhu zkušených předmětů ke druhému. Zkušební komisaři byli v celé řadě případů s odpověďmi a úrovní znalostí nových adeptů myslivosti spokojeni. Bylo znát, že při přípravné konzultaci na přelomu roku hodnotili zkušební komisaři vědomosti adeptů velice kriticky a proto všichni nakonec zabrali a poctivě se na zkoušku připravili. Výsledkem byla jednoznačně vyšší úroveň znalostí než při přípravném přezkoušení.Všichni uchazeči nakonec při zkoušce přece jen neuspěli, ale s výsledkem můžeme být spokojeni. Z celkového počtu sedmnácti adeptů tři uspěli s vyznamenáním. Dvanáct adeptů prospělo. Jeden adept odstoupil od zkoušky po dvou předmětech a jeden z adeptů neprospěl z jednoho předmětu a bude opakovat. Nejlepší znalosti prokázal pan Jaroslav Šimek z Desné u Litomyšle. Po vyhlášení výsledků jej slavnostně pasoval na myslivce místopředseda okresního mysliveckého spolku JUDr. Bohumil Hotař. Zkoušky měly celkově hladký průběh a nebyla podána žádná stížnost.

      Řady Českomoravské myslivecké jednoty doplnilo 15 nových myslivců a zároveň přátel přírody. Doufáme, že naleznou uplatnění a budou posilou v mysliveckých sdruženích, ve kterých vykonávali přípravný kurz.

      JUDr. Hotař Bohumil

Následuje několik fotografií které dokreslují atmosféru zkoušek:      viz foto