PŘEHLED O ZKOUŠKÁCH ADEPTŮ ROČNÍKU 2013 – 20014

 

Propozice kurzu:          dokument

Termín konání:             12.4.2014

Místo konání:               Restaurace p. Báči (Areál zdraví "Cihelna")

             

 

Přehled

Uchazečů

počet

%

Ke zkoušce se přihlásilo celkem

25

100,0

Před zkouškou se omluvilo (omluva uznána)

1

4,0

Bez omluvy se ke zkoušce nedostavilo

5

20,0

Celkem se zkoušce nepodrobilo

6

24,0

Zkoušce se podrobilo

19

100,0

Z toho s prospěchem

prospěl s vyznamenáním

2

10,5

prospěl

11

57,9

neprospěl

6

31,6

celkem při zkoušce obstálo

13

68,4

 

 

      Dne 12. dubna 2014 se uskutečnili v sále restaurace Cihelna ve Svitavách zkoušky adeptů myslivosti. Okresní myslivecký spolek zaregistroval v přípravném kurzu celkem 25 uchazečů, kteří absolvovali teoretickou a následně praktickou přípravu.

      --

      JUDr. Hotař Bohumil

Následuje několik fotografií které dokreslují atmosféru zkoušek:      viz foto