Jarní svod psů loveckých plemen počtvrté v Boršově 7. března 2020

          Každoročně je první kynologickou akcí v okrese Svitavy jarní svod loveckých psů. V letošním roce se uskutečnil mnohem dříve, než tomu bylo v minulých letech. Tradičně se stává součástí přehlídky trofejí, která byla letos uspořádána z důvodu přípravy trofejí pro výstavu Viva Natura v Lysé nad Labem. Již počtvrté za sebou se svod konal v areálu kulturního domu v obci Boršov u Moravské Třebové za přispění mysliveckého spolku Boršov. Protože se svod konal netradičně brzy v sobotu dne 7. března 2020 měli jsme obavy ze zimního počasí,což se také potvrdilo. Od samého rána foukal studený vítr místy provázený deštěm, což nebylo právě příjemné jak pro vůdce psů, tak přihlížejí koronu. Bohužel toto nepříznivé počasí vydrželo po celé dopoledne. Postavený stan sloužil pouze pro hodnocení psů a tak návštěvníci akce neměli příliš pěkný zážitek z celého dění.

         Brzy ráno se přijížděli na místo srazu vůdci se svými, především mladými psy, aby předvedli následovníky do řad nových posil myslivců v okrese Svitavy. Není vůbec potěšitelné, že je v našem okrese myslivecká kynologie výrazně na ústupu. Tento trend je v poslední době viditelný. Před pěti lety se nám dostavilo ke svodu téměř 50 psů a od té doby jde každoročně o pokles. Jsme si vědomi, že ne všechna plemena loveckých psů mají povinnost absolvovat jarní svod, ale většina držitelů psů nám ke svodu přivede své svěřence ukázat. Letos se tedy k jarnímu svodu dostavilo pouze 28 psů. Velice špatná je nyní situace především u ohařů, kteří se ke svodu dostavili pouze dva. To je na okres, který se kdysi pyšnil výbornými výsledky ohařů na různých soutěžích, přímo katastrofální. Ohařům se v okrese věnuje pouze desítka nadšenců, většinou středního a vyššího věku, a z mladých se nám žádná záloha neukazuje. U ostatních plemen není situace vysloveně špatná, ale na jásání to rozhodně být nemůže. Z ostatních plemen ke svodu nastoupilo 26 psů třinácti různých plemen. Nejpočetnější byli jako vždy v minulosti jezevčíci, kterých se představilo devět, dále byli k vidění čtyři němečtí křepeláci, tři velšteriéři, dva borderteriéři, dva foxteriéři hladkosrstí, dva paterdalteriéři a po jednom psu plemene bavorský barvář, alpský brakýř jezevčíkovitý, štýrský brakýř a anglický kokršpaněl.

           Veterinární prohlídkou prošli všichni psi bez problémů. Naše duo trubačů Ing. Arnošt Bárta a Pavel Grepl svolalo fanfárou všechny vůdce k nástupu. Správce svodu JUDr. Bohumil Hotař přivítal všechny účastníky a provedl krátkou instruktáž, po které nastupovali do kruhu psi podle pořadí přihlášek. Mezinárodní rozhodčí z exteriéru Ing. Darina Mervová měla vzhledem k malému počtu psů dostatek času k tomu, aby mohla každého předvedeného jedince důkladně ohodnotit v souladu se standardem FCI. Za velice chladného počasí si jak ona, tak zapisovatelé skutečně „užili“. Poděkování patří zejména mladé myslivkyni Martině Dvořákové. Na svodu se také ukázalo, že celá řada vůdců neměla svoje psy ke svodu připravené. V některých případech šlo doslova o boj, kdo z koho, když měl předváděný jedinec ukázat zuby, nebo si nechat změřit kohoutkovou výšku. Nakonec se to vždy povedlo, ale na výstavách by s tím měl majitel takového psa vážný problém. Kromě velice nevlídného počasí a nízkého počtu předvedených psů se dá konstatovat, že se nám letošní jarní svod loveckých psů vyvedl dobře.

          Se situací na úseku myslivecké kynologie v okrese se nemůžeme spokojit ani v nejmenším. V loňském roce jsme nepostavili družstvo ani na soutěž ohařů o pohár hejtmana kraje, ani na soutěž ostatních plemen. Neuskutečnily se ani troje zkoušky upotřebitelnosti pro absolutní nezájem kynologů. Situací se na svém zasedání zabývala i okresní myslivecká rada. Nelze se vždy vymlouvat na legislativu, která oblasti kynologie vůbec nepřeje, ani na státní správu, která až na výjimky nevykonává potřebný dohled nad prováděním výkonu práva myslivosti. Ze svého pohledu spatřuji vinu především v práci mysliveckých hospodářů a funkcionářů mysliveckých spolků, kteří nedokáží zajistit požadovaný a potřebný počet lovecky upotřebitelných psů v honitbě, zejména k účelům dosledu poraněné zvěře. V mnoha mysliveckých spolcích chybí i určité motivační pobídky, jak finanční, tak jiné, zejména pro mladé kynology. Všichni víme, že kynologie není dnes žádnou levnou záležitostí a je velice náročná i na čas. Je stále dost myslivců, kteří mají možnost loveckého psa chovat, ale mnohdy dávají přednost jiným tzv. domácím plemenům, nebo jsou pohodlní a nehodlají finanční prostředky a čas věnovat potřebám myslivosti. Rčení, že myslivec bez psa je pouze polovičním myslivcem u nich vyvolává pouze úsměšek.

           V mysliveckém roce 2019 se v rámci okresu Svitavy ulovilo celkem 6666 kusů spárkaté zvěře a 1551 kusů drobné zvěře. Kolik kusů postřelené zvěře nebylo dohledáno, a v uváděném počtu pochopitelně tento údaj tedy chybí, se můžeme pouze domnívat. Přitom v roce 2019 byly barvářské zkoušky ostatních plemen pro nezájem zrušeny a lesní zkoušky se nekonaly vůbec. Loni proto nebyl doplněn ani přirozený úbytek psů, kteří odešli vzhledem k věku nebo jiným způsobem. Ojediněle se objevily nářky na přísnost rozhodčích z výkonu při zkouškách v našem okrese. Tyto výroky nemohou obstát, protože jinak by naši kynologové absolvovali zkoušky psů jinde, ale o tom nemáme nejmenší informaci. Navíc zkušební řád pro zkoušky loveckých psů je pouze jeden a je nejen naší povinností ho z pověření ministerstva zemědělství dodržovat.

           Výše uvedené řádky stojí, dle mého názoru, za vážné zamyšlení o tom, jak dál pokračovat v myslivecké kynologii.

          

JUDr. Bohumil Hotař

 foto