Jarní svod psů loveckých plemen v Boršově 28. dubna 2018

           Tradičně současně s chovatelskou přehlídkou trofejí pořádá Okresní myslivecký spolek ve Svitavách jarní svod loveckých psů. V posledních letech zaznamenáváme stálý úbytek předváděných psů, zejména u plemen ohařů, kteří byli v minulosti velice početně zastoupeni především v honitbách okolí Litomyšle.

          Pro letošní rok bylo ke svodu přihlášeno 28 psů, což znamenalo pokles o sto procent, proti předcházejícím dvěma letům. Z tohoto počtu bylo19 psů ostatních plemen a 9 ohařů. Nejpočetněji byl zastoupen jezevčík standard drsnosrstý, borderteriér a český fousek.

          V sobotu dne 28. dubna 2018 po osmé hodině ranní se v areálu fotbalového hřiště v obci Boršov u Moravské Třebové postupně scházeli desítky příznivců myslivecké kynologie a přihlášení psi k prezentaci. Zároveň prováděl veterinární kontrolu MVDr. Ivo Švec z veterinární kliniky v Moravské Třebové. Přípravě svodu psů byla věnována potřebná pozornost ze strany pořadatelů z mysliveckého spolku Boršov, který zároveň slavil 25. výročí svého založení. Protože se svod koná zároveň s chovatelskou přehlídkou trofejí, je o svod psů velký zájem jak z myslivecké, tak nemyslivecké veřejnosti. Počet přihlížejících tak vysoce překročil počet vůdců s jejich psy.

          Po slavnostním nástupu a fanfáře trubačů Ing. Arnošta Bárty a Pavla Grepla uvítal vůdce předseda kynologické komise Milan Hlaváč. O organizačních věcech se pak krátce zmínil správce svodu JUDr. Bohumil Hotař. Posuzování se ujala tradičně velice zkušená mezinárodní rozhodčí z exteriéru paní Ing. Darina Mervová. Posuzování probíhalo velice svižně, přestože byla s některými mladými psy potíž. Někteří z vůdců nějak pozapomněli na skutečnost, že pes by se měl při svodu pěkně předvést, nechat se změřit a ukázat chrup. Někdy posuzování představovalo skutečný zápas, kdo z koho, což vyvolávalo úsměv na rtech. Při vyplňování podkladů si vedli velice dobře adeptka Bc. Věra Maloňová a zkušený kynolog Zbyněk Typl.

          Nakonec vše proběhlo dobře, vůdci mohli být až na malé výjimky spokojeni, vyšlo nám velice pěkné, slunečné počasí. Po skončení posuzování bylo dostatek času k výměně zkušeností s přípravou psů na zkoušky vloh, které proběhnou následně. Celkově byl průběh jarního svodu přítomnými myslivci velice dobře hodnocen. Příjemné počasí, vhodné prostředí pro jarní svod, šikovná obsluha myslivců zmíněného mysliveckého spolku a hlavně početné zastoupení z řad přihlížejících myslivců a příznivců myslivecké kynologie vytvořilo pěkný rámec celé akce. Poděkování za zdařilý průběh jarního svodu patří mysliveckému spolku v Boršově a všem dalším, kteří se na jeho organizaci podíleli.

JUDr. Bohumil Hotař

  Ilustrační fotografie