Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen - Jaroměřice,
konané 8.9.2018

 


S h r n u t í :
Pořadatelé: členové MS Jaroměřice                     Místo konání:   Jaroměřice
Ředitel zkoušek: ---  
Organiz. vedoucí: ---  
Vrchní rozhodčí: Milan Hlaváč - ohaři, JUDr. Bohumil Hotař - malá plemena  
Sbor rozhodčích: Jaroslav Dvořáček, Mgr. Pavel Tupec- ohaři, 
Typl Ladislav, Typl Zbyněk, Miroslav Lev - malá plemena
Čekatelé: Karel Doležal - ohaři
Přihlášených psů: 5 ohařů, 5 malá plemena
Předvedených psů: 6 ohařů, 6 malá plemena
Uspělo: 5 ohařů, 4 malá plemena

V ý s l e d k y :

Ohaři:

Pořadí   Jméno psa / plemeno / pohlaví   VůdcePočet bodůCena
1.  NERON z Ka-Mir Bohemia /NOD/ pes   Václav Hejna292I.
2.  BEN od Malého jezírka / PP / pes   Zdeněk Vonka283I.
3.  DOLLY z Čermenskýho stezníku /NOK /fena   Jaroslav Válek257I.
4.  ADAR vom Schwabenitz / NOK / pes   Antonín Vystrčil207III.
5.  HUGO Boy Pepinos / NOK / pes   František Šmída207III.

Ostatní plemena:

Pořadí   Jméno psa / plemeno / pohlaví   VůdcePočet bodůCena
1.  ARNY pod Červeným vrchem / NK / pes   JUDr. František Vodstrčil220I.
2.  CIT Radhaften / NK /pes   Stanislav Pivoňka200I.
3.  SOFIE z Dlouhých dílů / FXH / fena   Jiří Ondráček.190I.
4.  CIT z Českomoravské vysočiny/LR/pes   Karel Leinweber114III.
5.  Hakiva z Plešného jezera /JSDl / fena   Miroslava Marková-neobstál
6.  AGGI po Červeným vrchem / NK / fena   Roman Dvořák-neobstál


Foto:  ............ prohlížení    

Zpráva vrcníhom rozhodčího

       

Průběh zkoušek a vyhodnocení

        Po třech letech se uskutečnily podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v honitbě mysliveckého spolku Hék Jaroměřice. Dlouholetí organizátoři pod vedením předsedy kynologické komise okresního mysliveckého spolku ve Svitavách Milana Hlaváče připravili velice pečlivě zkoušky, ve kterých se soutěžilo již po čtvrté také o Jaroměřický pohár. V sobotu dne 8. září 2018 nastoupilo za pěkného slunečného počasí ke zkouškám celkem pět soutěžících ohařů třech různých plemen - 3 němečtí krátkosrstí ohaři, 1 německý dlouhosrstý ohař a 1 pudlpointr.

        Psů ostatních plemen se dostavilo celkem šest. Startovali 3 němečtí křepeláci, l labrador retrívr, 1 foxteriér hladkosrstý a 1 jezevčík standard dlouhosrstý. Mezi soutěžícími vůdci byli jak zkušení vůdci psů, tak i méně zkušení psovodi, pro které se stala myslivecká kynologie velkým koníčkem.

        Po prezentaci provedla MVDr. Jana Kubínová veterinární prohlídku. Trubač Daniel Pávek svolal fanfárou všechny účastníky k nástupu. Zkoušky zahájil ředitel Pavel Soural, který přivítal všechny vůdce psů, rozhodčí a početnou koronu přihlížejících. Vrchní rozhodčí pro ohaře Milan Hlaváč a pro ostatní plemena JUDr. Bohumil Hotař seznámili vůdce psů s organizací a představili rozhodčí. Poté bylo provedeno rozlosování ohařů. Ohaře posuzoval Jaroslav Dvořáček a Mgr. Pavel Tupec. Zkušenosti z posuzování s nimi sbíral čekatel Karel Doležal. Skupinu ostatních plemen posuzoval Zbyněk Typl a Miroslav Lev. Po nezbytných informacích odvezl skupinu ohařů do určené části honitby Milan Hlaváč. Skupiny ostatních plemen doprovázel Vítězslav Dufka.

        Počasí nám po celý den přálo, ale méně zvěře bylo příčinou, že se zkoušky protáhly do pozdních odpoledních hodin.Nakonec se podařilo splnit všechny disciplíny a tak mohli všichni soutěžící i s koronou využít bohatého občerstvení v klubovně sportovního areálu v Jaroměřicích. Poté nastala práce pro rozhodčí, aby co nejdříve provedli nezbytnou administrativu spojenou se zpracováním výsledků.

        Po sečtení výsledků a určení pořadí rozhodčími nastoupili všichni soutěžící k vyhlášení výsledků. Z pěti předvedených plemen ohařů ukončilo zkoušky všech pět. V I. ceně se umístili 3 psi, v ceně III. se umístili 2 psi. Příčinou zařazení do III. ceny byla v jednom případě známka 2 z hledání a v druhém případě známka 1 z vlečky se srstnatou. Vítězem a držitelem Jaroměřického poháru se stal pes německý ohař dlouhosrstý Neron z Ka-Mir Bohemia vedený Václavem Hejnou z Uhřic, který absolvoval zkoušky v I. ceně s počtem 292 bodů. Druhý v pořadí rovněž v I. ceně s počtem 283 bodů skončil pudlpointr Ben od Malého jezírka vedený Zdeňkem Vondrou ze Sebranic. Jako třetí se umístila fena německého ohaře krátkosrstého Dolly z Čermenskýho stezníku, vedená Jaroslavem Válkem ze Sychotína, která získala I. cenu a 257 bodů.

        V ostatních plemenech ze šesti předvedených psů obstáli v I. ceně tři psi a jeden pes ukončil zkoušky v ceně III. Dva psi ve zkoušce neobstáli. Fena jezevčíka standard dlouhosrstého neprokázala hlasitost a fena německého křepeláka nesplnila disciplínu vlečka se srstnatou.

        Vítězem se s přehledem stal německý křepelák Arny pod Červeným vrchem velmi dobře vedený JUDr. Františkem Ostrčilem z Křenova, který získal Jaroměřický pohár a za výborný výkon 220 bodů. Jako druhý s počtem bodů 200, skončil rovněž německý křepelák Cit Radhaften, vedený Stanislavem Pivoňkou z Boskovic. Třetí rovněž v I. ceně skončila fena foxteriéra hladkosrstého Sofie z Dlouhých dílů, vedená Jiřím Ondráčkem z Blažkovic, která obdržela 190 bodů a předvedla velice sympatický výkon. Všichni vůdci, kteří se umístili na pomyslném stupni vítězů obdrželi poháry a od pořadatelů hodnotné ceny.

        Oba vrchní rozhodčí ocenili velmi dobrou organizaci, příjemnou atmosféru, přátelské chování mezi vůdci a povzbuzování koronou. Závěrem poděkovali všem členům mysliveckého spolku Hék Jaroměřice, kteří připravili podzimní zkoušky na výbornou.

JUDr. Bohumil Hotař