Jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen, konané v Jevíčku,
dne 5. května 2018

Zajištění zkoušek :
Pořadatelé:MS Jevíčko                 Místo konání: honitba MS Jevíčko
Ředitel zkoušek:Josef Zikmund 
Vrchní rozhodčí:Miroslav Matějka - ohaři, JUDr. Bohumil Hotař - malá plemena 
Sbor rozhodčích:Ohaři -   Milan Hlaváč, Jaroslav Dvořáček;
 Malá plemena -   Ladislav Fajt, Zdeněk Sedláček
Čekatelé:Katel Doležal 
Přihlášených psů:9
Předvedených psů:9
Uspělo:9

V ý s l e d k y - ohaři :

Pořadí  Jméno psa / plemeno / pohlaví  VůdcePočet bodůCena
1.   MEGIE z Velkých dolin / MOK /fena  Radek Musil, Jevíčko 222I.
2.   DANTES Čarovné srdce /SPI /pes  Vlasta Bastlová, Jedovnice 221I.
3.   CORBENIK z Zaranky / EP /pes  Vlasta Bastlová, Jedovnice 211I.
4.   BEB z Dehtářské bašty / MMO / pes  František Fuksa, Stašov 157III.

V ý s l e d k y - malá plemena :

Pořadí  Jméno psa / plemeno / pohlaví  VůdcePočet bodůCena
1.   CID od Maria Skály / NK / pes   Josef Telecký, Opatovec 188I.
2.  AGGI pod Červeným vrchem /NK/fena  Roman Dvořák, Měst. Trnávka 186I.
3.   ALMA od Katovického větrolamu / JSD / fena   Marek Zeman, Cerekvice n. L.177I.
4.   NARNY z Bukovských lesů / BRT / pes   Pavel Vondra, Cerekvice n. L 165I.
5.   AIDA od Katovického větrolamu / JSD / fena   Eva Konečná, Kornice 167II.

Podrobnosti z průběhu zkoušek:

         Okresní myslivecký spolek ve Svitavách pověřil v letošním roce uspořádáním zkoušek vloh pro ohaře a ostatní plemena myslivecký spolek v Jevíčku. Za slunečného májového rána nastoupili v areálu nově vybudovaného zařízení mysliveckého spolku k slavnostní premiéře v sobotu dne 5. května 2018 k vlohovým zkouškám celkem 4 soutěžící ohaři čtyř různých plemen - 1 malý münsterlandský ohař, 1 maďarský ohař krátkosrstý, 1 bretaňský ohař a 1 italský spinone. Z 5-ti přihlášených ostatních plemen loveckých psů nastoupilo ke zkouškám všech pět. Zastoupena byla dvěma jezevčíky standard drsnosrstými, dvěma německými křepeláky a jedním borderteriérem. Mezi soutěžícími vůdci se objevili i mladší kynologové, kteří by měli být pokračovateli kynologických tradic v našem okrese.

         Před zahájením zkoušek provedla veterinární kontrolu paní MVDr. Lucie Jančová z veterinární kliniky v Jevíčku, která konstatovala, že všichni přihlášení psi jsou způsobilí k absolvování zkoušek. Zkoušky byly zahájeny slavnostní fanfárou trubače Daniela Pávka. Následně přivítal všechny vůdce psů, rozhodčí a ostatní účastníky předseda mysliveckého spolku Martin Pávek. Vrchní rozhodčí pro ohaře Miroslav Matějka a vrchní rozhodčí pro ostatní plemena JUDr. Bohumil Hotař představili své kolegy rozhodčí pro posuzování jednotlivých skupin psů. Pro skupinu ohařů byli delegováni rozhodčí Jaroslav Dvořáček a Milan Hlaváč. Vedle nich sbíral zkušenosti čekatel Karel Doležal. Skupinu ostatních plemen posuzovali rozhodčí Zdeněk Sedláček a Ladislav Fait.

         Po rozlosování se obě skupiny psů pod vedením vedoucích přesunuly svými vozidly do určených částí honitby mysliveckého spolku v Jevíčku. Soutěžící v obou skupinách provázela méně početná korona, než na jakou jsme byli v minulosti zvyklí, příznivců myslivecké kynologie z našeho okresu.

         Krátce po poledni se všichni účastníci zkoušek sešli v příznivém prostředí nově vybudovaného areálu, na který mohou být myslivci v Jevíčku právem pyšní. Po dobrém občerstvení se rozhodčí snažili co nejdříve spočítat výsledky a vyplnit potřebné náležitosti. Ostatní účastníci zkoušek využili volného času k tomu, aby si vyměnili zkušenosti s výcvikem svým psů a hodnotili kladně absolvování zkoušek ve velmi dobře zazvěřené honitbě. Po sečtení výsledků trubač Daniel Pávek svolal zatroubením všechny k nástupu na vyhlášení výsledků. Ze čtyř předvedených ohařů ukončili zkoušky v I. ceně tři psi. Jeden z mladých psů ukončil zkoušky ve III. ceně, do které jej zařadila známka 2 z disciplíny vystavování a klidu před zvěří pernatou. Vítězkou se stala mladá fena maďarského krátkosrstého ohaře Megie z Velkých dolin vedená Radkem Musilem z Jevíčka. Zkoušky absolvovala v I. ceně s počtem 222 bodů. Na místě druhém, rovněž v I. ceně s počtem 221 bodů, skončil italský spinone Dantes Čarovné srdce, kterého vedla Vlasta Bastlová z Jedovnice. Na místě třetím skončil bretaňský ohař Corbenic z Tarabenky, vedený rovněž Vlastou Bastlovou . Tento pes ukončil zkoušky v I. ceně s počtem 211 bodů. Dva zástupci z našeho okresu se zároveň kvalifikovali jako reprezentanti svitavského okresu na soutěž o Pohár hejtmana Pardubického kraje.

         V ostatních plemenech byla situace velice vyrovnaná. Z pěti předvedených psů obstáli čtyři psi v I. ceně a jeden pes obstál v ceně II. (slídění a poslušnost se známkou 2). Vítězem zkoušek vloh se stal německý křepelák Cid od Maria skály vedený Josefem Teleckým z Opatovce, který získal 188 bodů. Na druhém místě skončila fena jezevčíka standard drsnosrstého, která obdržela jednu známku 3, Alma od Katovického větrolamu, kterou vedl Ing. Marek Zeman z Cerekvice nad Loučnou. Na třetím místě, rovněž v I. ceně s počtem 186 bodů, skončila fena německého křepeláka, kterou vedl Roman Dvořák z Městečka Trnávky

         Vítězům z obou skupin, jak ohařů, ta ostatních plemen zatroubil slavnostní fanfáry zmíněný trubač Daniel Pávek z mysliveckého spolku Jevíčko. Pořadatelé připravili za přispění ochotných sponzorů pro tři nejlepší účastníky ohařů i ostatních plemen poháry a drobné věcné ceny. Předseda okresního mysliveckého spolku Miroslav Matějka vyslovil poděkování všem členům z mysliveckého spolku v Jevíčku, kteří se zasloužili o velice zdařilou kynologickou akci.

 

JUDr. Bohumil Hotař

 
Foto ze zkoušek:                    fotografie