Zkoušky z vyhledávání zvšře (ZVVZ) v honitbě MS Bezděčí Unerázka
konané 14.7.2018

S h r n u t í :
Pořadatelé: členovéí MS Bezděčí Unerázka                 Místo konání:   honitba MS Bezděčí Unerázka
Ředitel zkoušek: Milan Horník  
Správce zkoušek: Roman Dvořák  
Vrchní rozhodčí: JUDr. Hotař Bohumil  
Sbor rozhodčích: Fait Ladislav, Typl Zbyněk, Ille Radim, Grepl Bohuslav
Čekatelé: -
 
Přihlášených psů: 12
Předvedených psů: 12
Uspělo: 12

V ý s l e d k y :

Pořadí   Jméno psa / plemeno / pohlaví   VůdcePočet bodůCena
1.  AGGI pod Červeným vrchem/ NK / fena   Dvořák Roman 103I.
2.  IVA od Pěti bratrů / JSD / fena   Hubálek Tomáš 84I.
3.  AURA Axivald/ NK / fena   Šťastný Luboš84 I.
4.  RALPH Any-Bon/ NK / pes   Matěják Michal84 I.
5.   ARNY pod Červeným vrchem/ NK / pes   Odstrčil František, JUDr.84 I.
6.  TED z Polčiny/ SK / pes   Srdýnko Jaroslav84 I.
7.  AIDA od Zbynských hvozdů/ BS / fena   Valoušek Jiří84 I.
8.  ALOIS z Dlouhé jámy/ JSDl / pes   Friedl Jaroslav84 I.
9.  BARRY Sázavské stráně/ ABJ / pes   Mazanec Eduard84 I.
10.  CID od Maria Skály/ NK / pes   Telecký Josef76 II.
11.  KARGO z Řezbova dvor/ JGT / pes   Tichý Ladislav69 II.
12.  JOLA z Hřebečských lesů/ ABJ / fena   Knotek Jiří75 III.
Foto: Ilustrační fotografie      

Zpráva vrchního rozhodčího

        Počasí při zkouškách bylo velice příznivé. Ráno bylo vlhko, vál mírný vítr, později tepolo a slunečno, teplota kolem 23°C. Terény pro práci psů při disciplině vyhánění byly vybrány výborně. Každý pes měl samostatnou prostornou leč a téměř všichni psi se dostali do přímého kontaktu se zvěří mufloní, srnčí, nebo sičí. Psi byli na zkoušky dobře připraveni. Nižší známky byly způsobeny chybami v discipléně vodění, resp. chování na stanovišti. Dlouholetí organizátoři růzých zkoušek prokázali cit při výběru houštin a velice dobrou připravenost pro konání zkoušek. Zkoušek se zúčestnila méně početná korona. Vůdci byli po celou dobu zkoušek ukáznšní. Z 12-ti předvedených ukončilo zkoušky všech 12 psů. v I. ceně ukončilo zkoušky 9 psů, 2 psi obstáli v II. ceně a 1 pes ve III ceně. Námitka k hodnocení nebyla podána žádná.Rozhodčí se zhostili své funkce velice dobře.

Průběh zkoušek a vyhodnocení

        Každoročně organizuje okresní myslivecký spolek ve Svitavách zkoušky psů ostatních loveckých plemen k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře. O tento typ zkoušek je v posledních letech poměrně velký zájem. I v letošním roce se přihlásilo původně 14 vůdců se svými psy. Nakonec se počet ustálil na 12-ti startujících. Uspořádáním zkoušek byl nově pověřen myslivecký spolek Bezděčí-Unerázka, kde se jevil předpoklad velmi dobrého zazvěření honitby spárkatou zvěří. Zároveň zde byla záruka velmi dobré organizace, neboť zdejší myslivecký spolek má dlouholeté zkušenosti s pořádáním různých druhů zkoušek psů a hlavně má mezi sebou dostatek zapálených členů, kteří jsou ochotni věnovat kynologii svůj volný čas.

        Organizační tým pod vedením ředitele zkoušek Milana Horníka a správce zkoušek Romana Dvořáka se připravoval na zkoušky velice pečlivě. Navíc byl zajištěn pro zájemce nácvik jednotlivých disciplín týden před konáním zkoušek.

        Stejně jako v předchozích letech nám přálo pěkné letní počasí. V sobotu dne 14. července 2018 se dostavilo všech 12 přihlášených vůdců se svými psy a byl v záloze i jeden náhradník. Ve velmi pěkném areálu Výletiště v obci Bezděčí u Trnávky, který byl pro účel zkoušek propůjčen obcí, byla po příjemném ranním občerstvení provedena prezentace a veterinární prohlídka, kterou provedl MVDr. Ivo Švec z veterinární kliniky v Moravské Třebové. Všichni přihlášení psi byli způsobilí k absolvování zkoušek. Ve startovním poli bylo zastoupeno celkem sedm různých plemen. Nejpočetnější byli němečtí křepeláci, kterých nastoupilo 7, dále se zúčastnili 2 alpští brakýři jezevčíkovití, 1 slovenský kopov, 1 štýrský brakýř, 1 německý lovecký teriér, 1 jezevčík standard drsnosrstý a 1 jezevčík standard dlouhosrstý.

        Zkoušky byly zahájeny slavnostní fanfárou v podání trubače Ing. Arnošta Bárty. Poté přivítal všechny vůdce i méně početnou koronu myslivecký hospodář a zároveň ředitel zkoušek Milan Horník, který je v krátkosti seznámil s organizací zkoušek. Bylo milou pozorností, že mezi nás přišla starostka obce Bezděčí u Trnávky paní Petra Klíčová, která pozdravila všechny účastníky a popřála vůdcům co nejlepší výsledky. Vrchní rozhodčí JUDr. Hotař Bohumil přivítal všechny zúčastněné jménem vedení okresního mysliveckého spolku ve Svitavách, představil rozhodčí a popřál všem soutěžícím mnoho štěstí a úspěšné dokončení zkoušek. Po rozlosování a rozdělení do skupin se všichni soutěžící odebrali do určených částí honitby mysliveckého spolku Bezděčí-Unerázka. První skupinu psů posuzovali rozhodčí Ladislav Fait a Zbyněk Typl. Druhou skupinu hodnotili při práci Radim Ille a Bohuslav Grepl. Při svém hodnocení se rozhodčí zaměřili s důrazem na stěžejní disciplínu, kterou je pro praxi potřebná disciplína vyhledávání a vyhánění zvěře z houštin. Letošní zkoušky ukázaly, že se vůdci při nácviku této disciplíny skutečně snažili, protože zkoušení psi až na drobné chybičky pracovali opravdu výborně, čemuž přispělo i to, že téměř všichni zkoušení psi měli možnost přímého kontaktu se spárkatou zvěří a plně toho využili. Ostatní méně obtížné disciplíny zkoušek zvládli psi bez větších problémů V průběhu zkoušek nebyl žádný důvod k podání námitek proti hodnocení rozhodčích a tak v poledne byly všechny disciplíny splněny. Všichni účastníci zkoušek se znovu sešli v areálu Výletiště k velmi dobrému občerstvení a měli dostatek času k hodnocení práce svých psů a celého dne vůbec. Pro rozhodčí nastala důležitá práce s nezbytným zpracováním výsledků.

        Po sečtení výsledků nastalo závěrečné vyhodnocení zkoušek. Vrchní rozhodčí poděkoval vůdcům za příkladné chování po celý den, vyzvedl práci pořadatelů, kteří připravili zkoušky skutečně vzorně a pozval vůdce k účasti na dalších zkouškách v letošním roce.

        Následovalo vyhodnocení soutěžících psů. Ze dvanácti předvedených psů ukončilo zkoušky úspěšně všech dvanáct. V I. ceně skončilo devět psů, dva psi dokončili zkoušky ve II. ceně (vyhánění zvěře známka 2 a vodění známka 2) a jeden pes ukončil zkoušky v ceně III. ( chování na stanovišti známka 1). Vítězem zkoušek se s přehledem stala fena německého křepeláka Aggi pod Červeným vrchem, vedená Romanem Dvořákem z Městečka Trnávky. Obstála v I. ceně a získala celkem 103 bodů. O dalším pořadí rozhodoval věk psů, (žádný z předvedených psů není zatím chovným jedincem), protože dalších šest psů v pořadí ukončilo zkoušky v I. ceně se shodným počtem 84 bodů. Na místě druhém jako nejmladší skončila fena jezevčíka standard drsnosrstého Iva od Pěti bratrů, kterou vedl Tomáš Hubálek z Letohradu. Na místě třetím skončila fena německého křepeláka Aura Axivald, kterou vedl Luboš Šťastný z Koclířova.

        Vůdci psů, kteří se umístili na prvních třech místech, obdrželi poháry a hodnotné věcné ceny. Pořadatelé pamatovali i ostatní soutěžící, kteří byli odměněni velice pěknými cenami, které věnovali jak pořadatelé, tak ochotní sponzoři. Závěrem lze hodnotit letošní průběh zkoušek k vyhledávání, vyhánění a nadhánění zvěře velice pozitivně. Všem zúčastněným patří dík za účast na této zdařilé kynologické akci.

JUDr. Bohumil Hotař