Lesní zkoušky malých plemen v honitbě MS Bezděčí Unerázka,
konané 4.8.2018

S h r n u t í :
Pořadatelé: členové MS Bezděčí Unerázka a        Místo konání:   Bezděčí,
Ředitel zkoušek: Milan Horník  
Správce zkoušeik: Roman Dvořák  
Vrchní rozhodčí: JUDr. Bohumil Hotař  
Sbor rozhodčích: Ille Radim, Fait Ladislav
Čekatelé: Jiří Potyš
 
Přihlášených psů: 5
Předvedených psů: 4
Uspělo: 2

V ý s l e d k y :

Pořadí   Jméno psa / plemeno / pohlaví   VůdcePočet bodůCena
1.  CID od Maria Skály / NK / pes   Telecký Josef291I.
2.  ORYN z Řezbova Dvora / JGT / pes   Tichý Ladislav219I.
0.  RALPH Any-Bon/ NK / pes   Matěják Milan--neobstál
0.  HAKIVA Z PLešného jezera / JSD / fena   Marková Miroslava--neobstál
Foto: prohlížení      

Zpráva vrcního rozhodčího

        Počasí při zkouškách bylo značně nepříznivé. Od časného rána bylo velice teplé počasí, vál pouze mírný větřík, později bylo tropické počasí s teplotou kolem 34°C. Terény pro práci psů při plnění všech disciplín byly vybrány výborně.

        Při nahánění měl každý pes samostatnou prostornou leč a všichni psi se dostali do přímého kontaktu se zvěří mufloní nebo sičí. Psi byli na zkoušky připraveni pouze průměrně. Nižší známky byly způsobeny chybami v drobných disciplínách.

        Zkušení organizátoři různých zkoušek prokázali cit při výběru prostor ke zkoušení psů a velice dobrou připravenost pro konání zkoušek. Zkoušek se zúčastnila málo početná korona. Vůdci byli po celou dobu zkoušek ukáznění. Ze čtyř předvedených psů ukončili zkoušky pouze 2 psi. V I. ceně ukončili zkoušky 2 psi Jeden ze psů neobstál při disciplíně nahánění a druhý pes selhal při práci na pobarvené stopě.

        Námitka k hodnocení nebyla podána žádná. Rozhodčí se zhostili své funkce velice dobře. Čekatel má znalost ZŘ a prokázal schopnost případného samostatného hodnocení.

Průběh zkoušek a vyhodnocení

       I v letošním roce byly z počátku problémy se zajištěním dostatečného počtu startujících psů. Přece jen jsou lesní zkoušky ostatních plemen poměrně náročné a navíc se konají zpravidla v období dovolených a vrcholu léta. Přesto je snaha kynologické komise okresního mysliveckého spolku ve Svitavách tyto zkoušky každoročně pořádat. Možná by stálo za uvážení dohodnout příznivější termín.

       V letošním roce se nakonec přihlásilo 5 vůdců se svými psy. Nakonec startovali pouze 4 startující. Uspořádání zkoušek se ujali členové mysliveckého spolku Čihadlo Bezděčí-Unerázka, kteří se při pořádání kynologických akcí osvědčili a byl zde předpoklad velmi dobrého zazvěření honitby spárkatou zvěří.

       Správce zkoušek Roman Dvořák s celou svojí rodinou připravil zkoušky velice pečlivě. Zajistil pro zájemce nácvik jednotlivých disciplín před konáním zkoušek. Počasí nám příliš nepřálo. Od samého rána nás provázelo téměř tropické letní počasí. V sobotu dne 4. srpna se dostavili do velmi pěkného areálu Výletiště v obci Bezděčí u Trnávky zmínění čtyři vůdci. Po krátkém ranním občerstvení byla provedena prezentace a veterinární prohlídka, kterou provedl MVDr. Ivo Švec z veterinární kliniky v Moravské Třebové. Všichni přihlášení psi byli způsobilí k absolvování zkoušek. Ve startovním poli byla zastoupena celkem tři různá plemena. Jednalo se o 2 německé křepeláky, l jezevčík standard dlouhosrstý a 1 německý lovecký teriér.

       Zkoušky byly zahájeny slavnostní fanfárou v podání trubačů Ing. Arnošta Bárty a Pavla Grepla. Poté přivítal všechny vůdce i málopočetnou koronu myslivecký hospodář a zároveň ředitel zkoušek Milan Horník, který všechny v krátkosti seznámil s organizací zkoušek. Vrchní rozhodčí JUDr. Hotař Bohumil přivítal všechny zúčastněné jménem kynologické komise okresního mysliveckého spolku ve Svitavách, představil rozhodčí a popřál všem soutěžícím mnoho úspěchů. Po rozlosování se všichni soutěžící odebrali do určené části honitby mysliveckého spolku Čihadlo Bezděčí-Unerázka. Soutěžící psy posuzovali rozhodčí Ladislav Fait a Radim Ille. Na funkci rozhodčího se připravoval čekatel Jiří Potyš. Vzhledem k malému počtu psů jednotlivé disciplíny probíhaly bez větších problémů. Slídění apod. jsme zvládli během krátké doby a při disciplínách v lese už nebylo tak horko. Zkoušky ukázaly, že se vůdci při nácviku na tyto zkoušky skutečně snažili, protože zkoušení psi až na drobné chybičky pracovali velmi dobře. Všichni zkoušení psi měli stejně jako při ZVVZ možnost přímého kontaktu se spárkatou zvěří a kromě jednoho toho využili. Ostatní méně obtížné disciplíny zkoušek zvládli psi bez větších problémů. Bohužel, právě ten jeden, fena jezevčíka Hakiva z Plešného jezera, při disciplíně nahánění neobstála. Poslední disciplínou byla práce na uměle založené pobarvené stopě. Tato práce se nepovedla německému křepelákovi Ralphovi Any-Bon, který obdržel známku 0 a při zkoušce neobstál. V průběhu zkoušek nebyl žádný důvod k podání námitek proti hodnocení rozhodčích a tak kolem 15 hodiny byly všechny disciplíny splněny. Účastníci zkoušek se znovu sešli v areálu Výletiště k velmi dobrému občerstvení, které připravila rodina Dvořákova a tam měli příležitost k hodnocení práce psů a celého dne vůbec. Zkušení rozhodčí zpracovali potřebné náležitosti k hodnocení psů a vyhlášení výsledků.

       Krátce na to bylo provedeno závěrečné vyhodnocení zkoušek. Opět se mezi nás dostavila starostka obce Bezděčí u Trnávky paní Petra Klíčová, která pozdravila všechny účastníky a poblahopřála úspěšným vůdcům k dosaženým výsledkům. Vrchní rozhodčí poděkoval vůdcům za příkladné chování po celý den, vyzvedl práci pořadatelů, zejména Romana Dvořáka, kteří připravili zkoušky velmi dobře a pozval vůdce k účasti na dalších zkouškách v letošním roce.

       Následovalo vyhodnocení soutěžících psů. Ze čtyř předvedených psů ukončili zkoušky úspěšně pouze dva psi. Oba skončili v I. ceně. Vítězem zkoušek se stal německý křepelák CID od Maria skály, vedený Josefem Teleckým z Opatovce. Obstál v I. ceně a získal celkem 291 bodů. Na místě druhém ukončil zkoušky německý lovecký teriér ORYN z Řezbova dvora, kterého vedl Ladislav Tichý z Trpína

       Vůdci úspěšných psů obdrželi poháry a hodnotné věcné ceny. Přes malý počet soutěžících psů lze hodnotit letošní průběh zkoušek velice pozitivně. Lze si jen přát, aby byl v příštím roce větší zájem ze strany držitelů loveckých psů o zkoušky lovecké upotřebitelnosti.

       

JUDr. Bohumil Hotař