Zkoušky z norování – 15.9.2018

O r g a n i z a c e:

 

Pořadatelé: Členové MS Bělá u Jevíčka Místo konání:   umělá nora Bělá u Jevíčka
Ředitel zkoušek: Vojtěch Jaroslav Dvořáček st.  
Správce zkoušek: Ing. Ladislav Ille  
 
Vrchní rozhodčí: Radim Ille  
Sbor rozhodčích: Zdeněk Jakubec, Jaroslav Dvořáček ml.  
Čekatelé: -
 
Přihlášených psů: 7  
Předvedených psů: 7  
Uspělo: 7  


Z výsledků:

Pořadí  Jméno psa / plemeno / pohlaví  Vůdce Počet bodůČas
1.  ALMA z Katovického větrolamu / JSD / fena   Zeman Marek, Ing - Cerekvice n. L.840:10
2.  FIDO Akinom / JSD / pes   Sládek Pavel - Rumberk840:11
3. - 4.  AIDA z Katovického větrolamu / JSD / fena   Konečná Eva840:12
3. - 4.  ALOIS z Kozího rynku / JSD / pes   Bis Pavel - Nová Ves u MT840:12
5.  APOLO ze Starovických vinic / WT / pes  Kučera Bohuil - Rozstání84O:18
6.  NARNY z Bukovských lesů / BRT / pes   Vondra Pavel - Cerekvice n. L.840:20
7.  RAM z Jedlové / JGT / pes   Kořenovský Roman - Malíkov840:24

Ze zprávy vrchní rozodčí:

        Na zkoušky bylo přihlášeno 7 psů, 7 psů se také ke zkoušce dostavilo. Pro kynologickou akci panovalo ideální počasí.Dle zkušebního řádu byly ke zkoušce připraveny 3 lišky. Normistři pracovali rychle a zručně, šetrně zacházeli s liškami. Psi výborně připravení. Všichni pracovali na plný pošet bodů a ve zkoušce obstáli.

   
Podrobnosti z průběhu zkoušek:

         

         

         

 

............

 
Foto ze zkoušek:                    fotografie