Barvářské zkoušky ostatních plemen v honitbě ML Litomyšl, polesí Strakov,
konaných 6.10.2018

S h r n u t í :
Pořadatelé: ML Litomyšl                 Místo konání:   Strakov
Ředitel zkoušek: Ing. Petr Novák  
Správce zkoušek: Ing. Pavel Havran  
Vrchní rozhodčí: JUDr. Bohumil Hotař  
Sbor rozhodčích: Zdeněk Sedláček, Ladislav Fait, Jaroslav Dvořáček ml., Radim Ille
Čekatelé: -
 
Přihlášených psů: 10
Předvedených psů: 9
Uspělo: 8

V ý s l e d k y :

Pořadí   Jméno psa / plemeno / pohlaví   VůdcePočet bodůCena
1.  AGGI po Červeným vrchem / NK / fena   Dvořák Roman80II.
2.  OLA Mordyne Fransimo Bohemia / SBT / fena   Lahodná Simona79II.
3.  JAND ze Šílfova dolu / FXH / pes   Huška Petr78II.
4.  CID od Maria Skály/ NK / pes   Telecký Josef64II.
5.   CIT z Českomoravské vysočiny / LR / pes    Leinweber Karel64II.
6.  NARNY z Bukovských lesů / BRT / pes   Vondra Pavel58II.
7.   ZADAR Kinetik / JSD / pes   Konšel Radoslav57II.
8.  FREE Hunter Jesle Radekova / BRT / fena   Serbák Marek MUDr61III.
Foto: ??? foto    

Zpráva vrcníhom rozhodčího

      Ke zkouškám nastoupilo, devět psů šesti různých plemen. V I. ceně neuspěl žádný pes, sedm psů skončilo v II. cemě, jedn pes ve III ceně, jeden pes neobstál v práci na barvě, kdy byl veden jako hlasitý oznamovač. pět psú bylo v práci na barvě hodnoceno známkou 2 a jeden pes známkpom 1 a jeden neobstál.
     Počasí bylo po celý den velice příznivé. Vál mírmý vítr. Bylo slunečno, teplota asi 20°C, Terény pro práci na barvě byly vekice dobře vybrány. Psi kteří obstáli potvrdily průměrnou připravenost pro dosled spárkaté zvěře. Organízátoři připravili zkoušky velice dobře. Vůdci byli po celou dobu zkoušek ukáznení. Námitka k hodnocení nebyla podána žádná. Všichni rozhodčí se zhostili své funkce velice dobře.

Průběh zkoušek a vyhodnocení

        Okresní myslivecký spolek ve Svitavách pověřil pracovníky Správy městských lesů Litomyšl upořádáním barvářských zkoušek ostatních plemen, které se uskutečnily v sobotu dne 6. října 2018 v honitbě Strakov u Litomyšle. Sraz účastníků byl v 7.30 hod. u Říhovy chaty. Za příznivého počasí „Babího léta“ se ke zkouškám dostavilo z původně přihlášených 10 psů pouze 9. Na nástupu se prezentovalo celkem šest různých plemen. Nejpočetněji byli zastoupeni tradičně němečtí křepeláci, kteří nastoupili celkem tři. Po dvou startujících měli borderteriéři a dále se prezentoval jeden jezevčík standard drsnosrstý, jeden foxteriér

        Zkušený tým organizátorů pod vedením ředitele zkoušek ing. Petra Nováka a správce ing. Pavla Havrana byl na zkoušky velice dobře připraven. Práce se konaly v místech, kde před týdnem probíhal jubilejní 80. ročník memoriálu Karla Podhajského. Naši tradiční trubači ve složení Josef Radiměřský a ing. Michal Radiměřský zahájili zkoušky slavnostní fanfárou. Poté přivítal všechny účastníky zkoušek ředitel Ing. Petr Novák. Následně se ujal slova vrchní rozhodčí JUDr. Bohumil Hotař, který představil soutěžícím kolektiv rozhodčích ve složení Ladislav Fait, Zdeněk Sedláček, Jaroslav Dvořáček ml. a Radim Ille. Po kontrole dokladů, veterinární prohlídce, kterou provedl MVDr. Jiří Teplý, následovalo rozlosování do skupin. Pak již nezbývalo nic jiného, než popřát vůdcům mnoho úspěchů. Jednotlivá pracoviště se nacházela v blízkosti Říhovy chaty, kde bylo zajištěno dostatečné občerstvení.

        Již po prvních pracích psů na uměle založených pobarvených stopách bylo zřejmé, že psi budou mít v této disciplíně problémy. Opakovaně se vyskytovaly drobné chyby, které měly za následek snížení známky o dva až tři stupně. Nakonec se pro jednoho psa a jeho vůdce stala konečnou disciplína pobarvená stopa, na které byl pes nahlášen jako hlasitý oznamovač, ale pes kus srnčí zvěře nenašel a musel být hodnocený známkou 0. V drobných disciplínách si vedli psi dobře a potřebné body neztráceli. Během celého dne nám přálo počasí a po hladkém průběhu všech disciplín se v odpoledních hodinách sešli všichni soutěžící u Říhovy chaty celkem spokojeni s výkony svých psů. Rozhodčí zpracovali výsledky velice rychle a tak mohli svolat trubači všechny účastníky k závěrečnému vyhodnocen. Z devíti psů ukončilo zkoušky pouze osm. V I. ceně se neumístil žádný pes, sedm psů skončilo ve II. ceně, jeden ve III. ceně a jeden neobstál. Vítězem zkoušek se stala fena německého křepeláka Aggi pod Červeným vrchem vedená Romanem Dvořákem z Městečka Trnávka. Do druhé ceny ji odsunula známka 2 z práce na pobarvené stopě. Získala celkem 80 bodů. Na místě druhém ve II. ceně se 79 body se umístila fena stafordšírského bulteriéra Ola Mordyne Fransimo Bohemia, vedená MUVr. Petrou Fedorovou z Brna. Jako třetí v pořadí končil foxteriér hladkosrstý Jand ze Šilfova dolu, vedený Petrem Huškou z Janova. Tento pes získal 78 bodů a rovněž II. cenu.

        Pořadatelé připravili pro všechny vůdce pěkné věcné ceny a poháry. První tři z našeho okresu se zároveň kvalifikovali na soutěž „O pohár hejtmana Pardubického kraje“, ve kterém budou reprezentovat okresní myslivecký spolek Svitavy. V závěrečném hodnocení ředitel poděkoval všem přítomným a svým kolegům za bezproblémový průběh zkoušek. Vrchní rozhodčí poblahopřál všem úspěšným vůdcům a vyjádřil poděkování všem zaměstnancům správy městských lesů v Litomyšli za tradičně perfektní organizaci zkoušek.

       

       

JUDr. Bohumil Hotař