Kynologické akce pro rok 2018

Datum konání
Uzávěrka přihlášek:
Název akce
Místo
Ke stažení
28. dubna
uzávěrka: 20.4.2018
Jarní svod
Boršov u M. Třebové - u kulturního domu
propozice
výsledky
5. května
uzávěrka: 26.4.2018
Jarní zkoušky vloh
Honitba MS Jevíčko
propozice
výsledky
14. července
uzávěrka: 2.7.2018
Zkoušky k vyhledávání spárkaté (ZVVZ) OP
Honitba MS Bezděčí - Unerázka
propozice
výsledky
4. srpna
uzávěrka: 25.7.2018
Lesní zkoušky OP
Honitba MS Bezděčí-Unerázka
propozice
výsledky
18. srpna
zrušeno pro nedostatek psů
Zkoušky z vodní práce ohařů a malých plemen
Honitba MS NOVA Pomezí - Stašov
propozice
v
8. září
uzávěrka: 27.8.2018
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen
Honitba MS Jaroměřice
propozice
výsledky
15. září
uzávěrka: 31.8.2018
Zkoušky z norování nováčků
Honitba MS Bělá u Jevíčka
propozice
výsledky
29. - 30. září
uzávěrka:
Memoriál Karla Podhajského
LITOMYŠL
odkaz MKP18
výsledky
6. října
uzávěrka: 24.9.2018
Barvářské zkoušky ostatních plemen
ML Litomyšl - Strakov
propozice
výsledky