Kynologické akce pro rok 2019

Datum konání
Uzávěrka přihlášek:
Název akce
Místo
Ke stažení
27. dubna
uzávěrka: 20.4.2019
Jarní svod
Boršov u M. Třebové
- u kulturního domu
propozice
výsledky
4. května
uzávěrka: 25.4.2019
Jarní zkoušky vloh
Honitba MS Hradec nad Svitavou
propozice
vvýsledky
22. června
uzávěrka: 15.6.2018
Zkoušky z norování nováčků
Umělá nora Polička
propozice
výsledky
29. června
uzávěrka: 21.6.2019
ZVVZ - zkoušky z vyhledávání zvěře OP
Honitba MS Bělá u Jevíčka
propozice
výsledky
17. srpna
uzáverka: 9.8.219
Zkoušky z vodní práce ohařů a malých plemen
Honitba MS NOVA Pomezí - Stašov
propozice
výsledky
7. - 8. září
uzávěrka: 24.8.2019
Baldecký pohár LZ +ZVP     Z R U Š E N O
Honitba MS Pomezí Balda - MS Jedlová
propozice
v
21. září
uzávěrka: 2.9.2019
Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen
Honitba MS Hradec nad Svitavou
propozice
výsledky
28.-29. září
uzávěrka: 13.9.2019
Všestranné zkoušky ostatních plemen
Honitba MS Bezděčí-Unerázka    Z R U Š E N O
propozice
v
5. října
uzávěrka: 23.9.2019
Barvářské zkoušky ostatních plemen
ML Litomyšl - Strakov            Z R U Š E N O
propozice
v
19. října
uzávěrka: 10.10.2019
Memoriál Alberta Vedry BZH
Honitba MS Oldříš -Borová       nový termín
propozice
výsledky