Seznam významných trofejí z chovatelské přehlídky konané 28.4.2013 v Javorníku

Výstava komise A komise B měření
Srnce evropského: medaliloví rarita
Čís. trofeje Jméno lovce Kraj Okres Honitba Datum ulovení Hmotnost (kg) Odhad střáří Body celkem Medaile Pozmámka
13 Balabán Lukáš PA SY MS Hradisko 26.6.2012 15 3 124,90 II foto  tabulka
6 Bukovský Oldřich PA SY Koclířov 12.8.2012 16 3 123,00 II foto
7 Břeň Radomír PA SY Široký Důl 3.8.2012 18 4 122,80 II foto
10 Matějka Miroslav PA SY Květná 27.9.2012 16 7 117,20 II foto
15 Jurníček František PA SY Sušice 2.9.2012 13 5 115,80 II foto
9 Bogan P. PA SY Boršov 3.8.2012 17 8 115,30 II foto
3 Drábek Vít st. PA SY Osík 29.7.1012 18 6 111,90 III foto
12 Blažka Martin PA SY Vodárny 28.7.2012 15 3 111,40 III foto
2 Andrs Milan PA SY Benátky 12.7.2012 22 5 110,60 III foto
1 Trávníček Zdeněk PA SY Morašice Úhyn 3 3 110,40 III foto
11 Faltýnek František PA SY Pacov-Př. Arnoštov 30.9.2012 14 5 109,70 III foto
8 Moravec Josef, ing PA SY Koclířov - Horka 14.6.2012 14 4 109,00 III foto
20 Úhyn PA SY Háj Křenov Úhyn 3 3 108,80 III foto
16 Berka Pavel PA SY Březina 26.8.2012 12 5 108,00 III foto
4 Říha Josef PA SY Morašice 15.8.2012 15 5 106,70 III foto
19 Pechanec Vojtěch, ing. PA SY Pomezí - Balda 18.7.2012 15 5 105,80 III foto
5 Pečínka Miloš PA SY Švábenice 23.6.2012 14 3 103,80 0  
14 Kristek Vítězslav PA SY Litomyšl 7.8.2012 15 7 99,53 0  
18 Chmelař Petr PA SY Vendolí 9.8.2012 15 4 97,80 0  
17 Dobeš Tomáš, ing. PA SY Vítějeves 26.6.2012 20 8 92,78 0  
Daňka skvrnitého: daněk
1 Opršál Martin PA SY Rohozná 0 0   179,60 II  
2 Vrbas Miroslav PA SY Vítějeves 0 0   156,30 0  
3 Jachan Jiří PA SY Vítějeves 0 0   141,80 0  
Muflona: mufloni
1 Moravec Josef, ing PA SY Koclířov - Horka 31.12.2012 26 6 209,7 I  
2 Vymětal Ivoš, ing PA SY Bezděčí Unerázka 30.12.2012 25 5 206,3 I  
3 Horník Milan PA SY Bezděčí Unerázka 28.12.2012 23 3 187,9 III  
Siky japonského: siky
1 Vedra Zdeněk PA SY Bohdalov 16.11.2012 0 0 241,1 II  
Lišky obecné:
3 Břeň Josef PA SY Sebranice 12.11.2012 0 0 25,3 I  
5 Vystrčil Antonín PA SY Třebařov 20.12.2012 0 0 25,1 I  
4 Čechovský Dušan PA SY Staré Město 0 0 0 24,8 II  
1 Prokop Radek PA SY Horní Újezd 13.1.2013 0 0 24,7 II  
6 Šubrt Josef PA SY Pohledy - Samoty 20.1.203 0 0 24,5 II  
7 Frank Milan ml. PA SY Hradec nad 0 0 0 24,4 III  
2 Machálková Pavlína PA SY Litomyšl 8.5.2012 0 0 24,4 III  
Jezevce lesního:
2 Frank Milan ml. PA SY Hradec nad 1.11.2012 0 0 23,2 I  
1 Šindler Josef PA SY Banín 0 0 0 22,3 III  
Psíka mývalovitého:
2 Frank Milan ml. PA SY Hradec nad 1.11.2012 0 0 23,2 I  
1 Šindler Josef PA SY Banín 0 0 0 22,3 III  

 

Přehlídka trofejí v okrese Svitavy

            Myslivecká rada Okresního mysliveckého spolku ve Svitavách na svém zasedání rozhodla zejména z ekonomických důvodů o změně místa konání chovatelské přehlídky trofejí za rok 2012. Členové myslivecké rady připravili uspořádání přehlídky v novém, velice atraktivním prostředí hotelu U jelena v obci Javorník u Svitav. Ochotně nám při organizaci přehlídky vyšel vstříc pan Vladislav Jareš, majitel uvedeného hotelu. V přípravě na přehlídku byla provedena celková rekonstrukce panelů pro umístění trofejí, které byly opraveny a nově natřeny tmavě tak, aby na nich vyniklo umístění trofejí. Byly nově zhotoveny i další panely na umístění přehledných materiálů o ulovené zvěři v okrese Svitavy.

            Vlastní příprava přehlídky začala již ve čtvrtek 25. dubna v časných ranních hodinách, kdy probíhala porada pracovních skupin určených k hodnocení trofejí. Během dopoledne postupně přiváželi zástupci ze všech honiteb svitavského okresu trofeje členům hodnotitelských komisí určených pro jednotlivé druhy zvěře pro každou oblast zvlášť. Členové hodnotitelských komisí poté pod vedením předsedy pana Miroslava Matějky měli plné ruce práce, aby do večera stihli hodnocení a umístění trofejí na připravené panely. Trofeje všech druhů spárkaté zvěře, která se v okrese vyskytuje a zvěře škodící myslivosti ulovené v roce 2012 byly soustředěny přehledně ze všech oblastí státní správy okresu Svitavy. Čtyři oblasti tvoří Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl a Polička. V pátek dne 26. dubna a v sobotu dne 27. dubna od 8.00 do 18.00 hod. byla výstava trofejí otevřena pro mysliveckou i laickou veřejnost. Nedělní dopoledne bylo již tradičně vyhrazeno k vyhodnocení chovatelské přehlídky ulovené zvěře za rok 2012 za účasti hospodářů mysliveckých sdružení i dalších zájemců z honiteb našeho okresů.

            Zde je následující bilance: v roce 2012 bylo v okrese Svitavy uloveno pouze 21 ks zvěře jelení, (v roce 2011 bylo uloveno 23 kusů) z toho 5 jelenů I. věkové třídy, 10 laní a 6 kolouchů. Dále bylo uloveno 594 ks siky japonského, ( proti roku 2011 jde nárůst o 151 ks). Z tohoto počtu bylo 91 jelenů - 70 ks I. VT, 21 ks II. VT a ve III. VT nebyl uloven žádný jelen, (tj. – 26 ks jelenů více než v roce 2011). Z celkového počtu však byla pouze jedna trofej ohodnocena stříbrnou medailí. Uloveno bylo také 264 laní a 239 kolouchů. ( holé zvěře se ulovilo o 125 ks více než v roce 2011). Hodnotitelská komise konstatovala úspěšné plnění plánu lovu ze strany mysliveckých sdružení, které vede ke stálému snižování nadpočetných stavů této zvěře v honitbách našeho okresu. Další početnou zvěří v okrese je zvěř daňčí, které bylo uloveno celkem 253 ks, ( proti roku 2011 jde o nárůst o 92 ks). Z tohoto počtu bylo předloženo k hodnocení 64 daňků – 38 ks I. VT, 16 ks II. VT a 10 ks III. VT. Jedna trofej byla oceněna stříbrnou medailí, dvě medailí bronzovou a dále byla hodnocena jedna trofej těsně pod hranicí bronzové medaile. Uloveno bylo 94 daněl a 95 daňčat tj. o 74 ks holé zvěře více než v předchozím roce. Na přehlídce se objevily trofeje jednak z chovatelské oblasti daňka Českomoravské pomezí-Javoří, tak z ostatních okolních honiteb, kam se daňčí zvěř během let rozšířila. Z další spárkaté zvěře v okrese byla posouzena zvěř mufloní, které bylo uloveno 278 ks, ( v roce 2011 bylo uloveno pouze 210 ks). Z toho bylo 39 muflonů – 23 I. VT a 16 II. VT. Ve III. VT nebyl uloven žádný muflon. Muflonek bylo uloveno 131 ks a muflončat 106 ks. V holé zvěři bylo uloveno o 68 ks více než v roce 2011. Komise ohodnotila 2 trofeje zlatou medailí a 1 trofej medailí bronzovou. Další početně zastoupenou zvěří byla zvěř srnčí, které bylo uloveno v roce 2012 celkem 2308 ks. Zde byl zaznamenán menší nárůst ulovené zvěře o 31 ks proti loňskému roku. Z tohoto počtu bylo uloveno 984 srnců – 377 ks I. VT, 294 ks II. VT a 313 ks III. VT. Celkově bylo uloveno o 32 ks méně srnců než v roce 2011. Uloveno bylo 743 srn a 581 srnčat. U trofejí srnců bylo předloženo k hodnocení celkem 20 význačnějších trofejí, 6 trofejí bylo oceněno stříbrnou medailí a 10 bronzovou medailí. Další 4 hodnocené trofeje byly hodnoceny těsně pod hranicí bronzové medaile. Nejpočetnější spárkatou zvěří je již pět let po sobě zvěř černá, které se ulovilo v roce 2012 rekordních 4.453 ks. Proti roku 2011 jde o nárůst ulovené černé zvěře o 1.817 ks. Přes tyto vysoké úlovky je černá zvěř stále přemnožená. Z tohoto počtu bylo uloveno 8 kňourů, 81 bachyní, 1912 lončáků a 2452 ks selat. Nejvíce kusů černé zvěře bylo uloveno v oblasti Moravská Třebová - 1952 ks. Pro zajímavost uvádím, že v roce 2002 tam bylo uloveno pouze 806 ks.V oblasti Svitavy bylo v loňském roce uloveno 1181 ks. ( v roce 2002 pouze 366 ks) V oblasti Litomyšle bylo uloveno v roce 2012 celkem 973 ks ( v roce 2002 pouze 181 ks) a v oblasti Polička bylo uloveno v roce 2012 celkem 347 ks. ( v roce 2002 jenom 130 ks). Z předložených trofejí nemohla být žádná trofej hodnocena, neboť byly pevně ukotveny na podložkách. Z další ulovené zvěře bylo hodnoceno 7 trofejí lišky obecné, z nichž 2 obdržely zlatou medaili, 3 stříbrnou a 2 lebky bronzovou medaili. Dále byly hodnoceny 2 trofeje jezevce lesního. Jedna obdržela zlatou medaili a druhá byla oceněna medailí bronzovou. Předloženy byly i 2 trofeje psíka mývalovitého. Jedna trofej obdržela zlatou medaili a jedna trofej medaili bronzovou. Pouze okrajově byl loven také zajíc polní pouze v počtu 150 kusů a bažant obecný v počtu 797 kusů. Na přehlídce bylo vidět opět několik předložených trofejí ulovené zvěře, které byly nedbale upravené. V celkovém počtu byl zaznamenán v desítce případů nesprávný odlov zejména u mladé zvěře srnčí.

            V neděli dne 28. dubna dopoledne proběhlo hodnocení přehlídky trofejí ulovené zvěře za rok 2012 za účasti zástupců mysliveckých sdružení. Ing. Jiří Nechuta za státní správu přečetl zprávu o plnění plánu lovu zvěře v roce 2012. V krátkém zhodnocení mysliveckého roku hovořil o stále neuspokojivé situaci a vysokých počtech černé zvěře a o značných škodách na kulturních plodinách v zemědělství. Následně ve svém vystoupení provedl podrobné hodnocení ulovené zvěře v okrese Svitavy za rok 2012 po stránce kvality a početnosti předseda okresního mysliveckého spolku pan Miroslav Matějka. Kladně hodnotil zejména situaci v lovu černé zvěře, který byl v uplynulém roce rekordní. Zmínil velmi dobré medailové trofeje u zvěře srnčí, kterých bylo proti minulým letům mnohem více. Chybou v celé řadě případů bylo předčasné ulovení nadějných srnců v první i druhé věkové třídě. Zhodnotil dobré výsledky v hospodaření se zvěří daňčí a mufloní. Dále v krátkém vystoupení pokračoval předseda myslivecké komise pan Stanislav Dobeš. Zkritizoval některé zástupce mysliveckých sdružení, kterým chyběly závěsy na trofejích, u některých nebyly upevněné spodní čelisti apod. Připomněl, že budeme v příštím roce zajišťoval přehlídku z chovatelské oblasti Bonzovsko. Seznámil přítomné s přípravou semináře k černé zvěři a požádal o vyšší účast z řad myslivců celého okresu na těchto akcích. V závěrečné části jednání vystoupil MVDr. Jiří Teplý, který seznámil účastníky jednání se změnou při sledování parazitóz u spárkaté zvěře, dále se situací v klasickém moru prasat, se stavem vyšetřování vzorků černé zvěře, se situací ohledně ptačí chřipky, s postupem při prováděném vyšetření lišek na výskyt vztekliny a s výsledky vyšetření černé zvěře na Aujezskyho chorobu, resp. jejím přenosu na lovecké psy.

            Po skončení části, která byla věnovaná hodnocení přehlídky trofejí a krátké přestávce na občerstvení, byl zahájen okresní sněm myslivců. Zprávu o činnosti myslivecké rady přednesl předseda okresního mysliveckého spolku pan Miroslav Matějka. Kladně zhodnotil uplynulý rok od posledního sněmu a seznámil přítomné s plněním uložených úkolů. Ve svém příspěvku hovořil i o činnosti krajské myslivecké rady. Poukázal na poměrně stabilní členskou základnu v okrese a o nutnosti zachování početné a silné myslivecké organizace. Hovořil o potřebě vzdělávání, přičemž poukázal na nízkou účast myslivců na seminářích, pořádaných mysliveckou radou. Kladně hodnotil dlouhodobě hospodárné nakládání s finančními prostředky okresního mysliveckého spolku. Poté seznámil přítomné s připravovanými změnami ve vztahu k novému občanskému zákoníku a jeho dopady na mysliveckou organizaci. Krajská myslivecká rada Pardubického kraje i nadále podporuje zachování okresních mysliveckých spolků a odmítá krajské uspořádání. Zároveň připomněl, že je naším cílem zachování ČMMJ. Závěrem svého vystoupení poděkoval všem myslivcům v okrese za práci v uplynulém roce. Následně vystoupil se svým příspěvkem předseda dozorčí rady pan Mgr. Jaroslav Král, který seznámil přítomné s činností dozorčí rady zejména na úseku hospodaření a se zjištěnými výsledky při prováděných kontrolách jednotlivých činností. Ve své zprávě kladně zhodnotil práci myslivecké rady. V další části sněmu seznámil předseda kynologické komise pan Milan Hlaváč přítomné myslivce s průběhem zkoušek psů v uplynulém roce a s přípravou kynologických akcí v roce letošním. Poděkoval všem zástupcům mysliveckých sdružení, které pořádali zkoušky psů za jejich práci pro udržení dobrého stavu kynologie v okrese. Zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 přednesl místopředseda pan JUDr. Bohumil Hotař. Přednesená zpráva a vyrovnaný rozpočet byly jednomyslně schváleny. V dalších zprávách vystoupil předseda střelecké komise pan Bohuslav Kalivoda, který poukázal na menší zájem o střelectví a poté věnoval pozornost střeleckým akcím, které pořádáme na myslivecké střelnici v Litomyšli. V dalším příspěvku seznámil pan JUDr. Milan Šváb účastníky sněmu s řešením situace při ukončení činnosti kooperačního sdružení – líhňařského střediska pro bažanty v Morašicích. Tradičně byla v závěru jednání okresního sněmu slavnostně předána vyznamenání za zásluhy o myslivost, věrnostní medaile a čestná uznání zasloužilým členům ČMMJ a kolektivům mysliveckých sdružení, které jsou příkladem v práci ve prospěch naší myslivosti. Schválením usnesení a fanfárou našich trubačů pana Josefa Radiměřského a pana Lukáše Kukly bylo jednání okresního sněmu ukončeno.

JUDr. Bohumil Hotař