Seznam významných trofejí z chovatelské přehlídky konané 27.4.2014 v Javorníku

                U P O Z O R N Ě N Í :    pro řádné zobrazení odkazů na fotografie v textu a tabulky v rubrice "Poznámka" použijte internetový prohlížeč "Internet explorer" !!!

                   vyhodnocení

 

         Srnce evropského  20 významných trofejí  rarita 1 ;  rarita 2 ;  rarita 3 ;  parukář

 

Č. trofeje

Jméno lovce

Kraj

Okres

Honitba

Datum

ulovení

Hmotnost (kg)

Odhad

stáří

Body

celkem

Medaile

Poznámka

9

Šejnoha Jiří

PA

SY

Česká Hranice

26.8.2013

15

4

130,4

I

foto ;    tabulka

2

Heger Jan

PA

SY

Bystré

24.5.2013

14

5

123,7

II

foto ;    tabulka

19

Krejsta František

PA

SY

Chrastavec

8.8.2013

14

7

121,9

II

foto ;    tabulka

1

Gritzbauch

PA

SY

Opatov

25.6.2013

18

4

120,0

II

foto ;    tabulka

12

Boštík Leoš

PA

SY

Poříčí - Budislav

5.7.2013

16

4

115,9

II

foto ;    tabulka

3

Opršál Milan

PA

SY

Chrastavec

26.6.2013

20

7

114,6

III

foto ;    tabulka

17

Bareš

PA

SY

Opatov

11.8.2013

17

6

113,6

III

foto ;    tabulka

11

Olšer Ladislav

PA

SY

Radiměř

15.9.2013

17

5

112,7

III

foto ;    tabulka

4

Drahoš M

PA

SY

Makov

30.9.2013

18

4

112,2

III

foto ;    tabulka

5

Korbel Ivan

PA

SY

Bělá u Jevíčka

0

0

 

112,0

III

foto ;    tabulka    úhyn

13

Němec Jiří

PA

SY

Hradec nad. Svit.

15.8.2013

15

4

104,7

0

foto ;    tabulka

8

Zikmund Petr ml.

PA

SY

Jevíčko - Víska

5.9.2013

17

5

104,3

0

foto ;    tabulka

20

Pospíšil Josef

PA

SY

Rozstání

4.8.2013

15

5

101,3

0

foto ;    tabulka    sraženo autem

15

Šmíd Josef

PA

SY

Pazucha

30.6.2013

16

4

101,1

0

foto ;    tabulka

10

Kristek Vít

PA

SY

Švábenice

28.8.2013

15

5

99,03

0

foto ;    tabulka

18

Pastýř Karel

PA

SY

Staré Město

13.9.2013

13

6

98,40

0

foto ;    tabulka

16

Petrů Radek

PA

SY

Chrastavec

8.8.2013

15

6

96,68

0

foto ;    tabulka

6

Havran Pavel, ing.

PA

SY

Strakov

16.8.2013

13

6

96,58

0

foto ;    tabulka

14

Křenek Jaromír st.

PA

SY

Staré Město

16.8.2013

13

7

95,65

0

foto ;     tabulka

7

Řezník Milan

PA

SY

Chrastavec

13.8.2013

12

6

87,98

0

foto ;     tabulka

 

        

        Daňka evropského  daňci

 

Č. trofeje

Jméno lovce

Kraj

Okres

Honitba

Datum

ulovení

Hmotnost

(kg)

Odhad

stáří

Body

celkem

Medaile

Poznámka

4

Bachman Josef

PA

SY

MS Rohozná

8.11.2013

70

10

173,3

II

tabulka

2

Klíma Stanislav

PA

SY

MS Chrastavec

19.10.2013

69

7

170,4

II

tabulka

1

Ing. Jurka Lubomír

PA

SY

Boršov LČR

29.10.2013

60

11

168,4

III

tabulka

3

Gloser František

PA

SY

MS Vítějeves

31.10.2013

59

6

157,7

0

tabulka

 

         M u f l o n a  mufloni

 

Č. trofeje

Jméno lovce

Kraj

Okres

Honitba

Datum

ulovení

Hmotnost

(kg)

Odhad

stáří

Body celkem

Medaile

Poznámka

5

Úhyn

PA

SY

Březina LČR

25.12.2013

0

7

214,1

I

tabulka ;  úhyn

9

Šteffek Miroslav

PA

SY

Pěčíkov - Vranová

28.12.2013

24

3

202,00

II

tabulka ;  červený bod

6

Konopáč Miroslav

PA

SY

Hartínkov LČR

27.12.2013

29

4

198,5

II

tabulka

2

Vondra Michal

PA

SY

Pěčíkov - Vranová

4.2.2014

29

5

196,8

II

tabulka

1

Friedel Dušan

PA

SY

MS Bezděčí

19.11.2013

35

4

193,3

III

tabulka

4

Hanuš Petr

PA

SY

Zálesí LČR

14.12.2013

0

4

186,5

III

tabulka

3

Kopečný Roman

PA

SY

Šubířov

8.11.2013

25

4

186,1

III

tabulka

7

Navrátil Miroslav

PA

SY

Hartínkov LČR

10.12.2013

28

4

185,0

III

tabulka

8

Navrátil Petr

PA

SY

Hartínkov LČR

12.11.2013

28

3

172,2

0

tabulka

 

         K ň o u r ů

 

Č. trofeje

Jméno lovce

Kraj

Okres

Honitba

Datum

ulovení

Hmotnost

(kg)

Odhad

stáří

Body

celkem

Medaile

Poznámka

1

Prokop Petr

PA

SY

Třebařov

19.12.2012

0

0

113,7

III

tabulka

        

         L i š e k   lišky

 

Č. trofeje

Jméno lovce

Kraj

Okres

Honitba

Datum

ulovení

Hmotnost

(kg)

Odhad

stáří

Body

celkem

Medaile

Poznámka

5

Bartoš Pavel ml.

PA

SY

Poříčí

23.2.2014

0

0

25,90

I

tabulka

6

Cibulka Václav

PA

SY

Udánky

26.12.2013

0

0

24,90

II

tabulka

2

Faltys Ondřej

PA

SY

Horní Sloupnice

10.11.2013

0

0

24,80

II

tabulka

8

Břeň Jiří

PA

SY

Široký Důl

25.11.2013

0

0

24,70

II

tabulka

4

Bartoš Pavel

PA

SY

Poříčí

19.10.2013

0

0

24,70

II

tabulka

3

Mlynář Jindřich

PA

SY

Květná

18.8.2013

0

0

24,60

II

tabulka

7

Šindler Josef

PA

SY

Banín

20.10.2013

0

0

24,40

III

tabulka

1

Baar Ladislav

PA

SY

Dolní Újezd

21.11.2013

0

0

24,10

III

tabulka

 

         J e z e v c ů  jezevci

 

Č. trofeje

Jméno lovce

Kraj

Okres

Honitba

Datum

ulovení

Hmotnost

(kg)

Odhad

stáří

Body

celkem

Medaile

Poznámka

1

Zeman Marek, ing.

PA

SY

Švábenice

22.10.2013

0

0

23,20

I

tabulka

4

Tichý Vlastislav

PA

SY

Trpín

1.11.2013

0

0

23,10

I

tabulka

3

Frank Milan st.

PA

SY

Hradec n. Svit.

 

0

0

22,10

III

tabulka ;     úhyn

2

Čechovský Dušan

PA

SY

Staré Město

20.11.2013

0

0

22,00

III

tabulka

Přehlídka trofejí ulovené zvěře v okrese Svitavy:

          Okresní myslivecký spolek ve Svitavách ve spolupráci se státní správou uspořádal chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2013. Přehlídka se konala stejně jako v loňském roce ve velice pěkném prostředí hotelu U jelena v obci Javorník u Svitav. Ochotně nám při organizaci přehlídky vyšla vstříc vedoucí hotelu paní Michaela Šauerová. V přípravě na přehlídku nebylo ponecháno nic náhodě a znovu došlo k některým vylepšením v umístění trofejí apod

          Samotná příprava přehlídky začala s předstihem, kdy byly v sále rozmístěny stoly a panely pro zavěšení trofejí. Ve čtvrtek dne 24. dubna dopoledne proběhla nejprve porada pracovních skupin, které byly určeny k hodnocení trofejí. Krátce po obědě pak zástupci ze všech honiteb okresu Svitavy přiváželi trofeje členům hodnotitelských komisí k posouzení. Hodnotitelským komisím pro jednotlivé druhy zvěře pod vedením předsedy pana Miroslava Matějky nastala hlavní náplň činnosti, aby stihli do večera ohodnotit a následně umístit velké množství předložených trofejí na připravené panely. Stejně jako v loňském roce byly trofeje všech druhů spárkaté zvěře a zvěře škodící myslivosti ulovené v roce 2013 seřazeny přehledně ze všech oblastí státní správy okresu Svitavy, které tvoří oblast Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl a Polička. Teprve v pozdních večerních hodinách byla činnost komise ukončena. V pátek dne 25. dubna a v sobotu dne 26. dubna od 8.00 do 18.00 hod. byla výstava trofejí přístupná pro veřejnost.

          Předkládám výčet mysliveckého hospodaření za rok 2013. Za rok 2013 bylo v okrese Svitavy uloveno 36 ks zvěře jelení, (v roce 2012 bylo uloveno 21 kusů) z toho byli 3 jeleni I. věkové třídy, dále 22 laní a 11 kolouchů. Další lovenou zvěří v okrese je sika japonský, které bylo uloveno 483 ks, ( proti roku 2012 jde o pokles 111 ks). Z tohoto počtu bylo 54 jelenů I. VT, 15 ks II. VT a 2 ks ve III. VT. Trofejově byl hodnocený rok úspěšný. Jedna trofej byla ohodnocena zlatou medailí a dále byly uděleny 4 bronzové medaile. Uloveno bylo také 201 ks laní a 211 kolouchů. V předloňském roce hodnotitelská komise ocenila snahu myslivců o stálé snižování nadpočetných stavů této zvěře v honitbách našeho okresu, ale v loňském roce se další snižování nedařilo.

          Další zvěří, která se úspěšně v okrese rozšiřuje daněk skvrnitý. V roce 2013 bylo uloveno celkem 338 ks, ( proti roku 2012 jde o nárůst 85 ks). Z tohoto počtu bylo předloženo k hodnocení 77 daňků, z toho bylo 47 ks v I. VT, 23 ks ve II. VT a 7 ks ve III. VT. Dvě trofeje byly oceněny stříbrnou medailí a jedna trofej obdržela medaili bronzovou. Uloveno bylo také 144 daněl a 117 dančat, což je výrazně více než v roce předchozím. Předložené trofeje byly jak z chovatelské oblasti daňka Českomoravské pomezí-Javoří, tak z dalších honiteb, kam se daňčí zvěř postupně rozšířila.

          K hodnocení byly dále předloženy trofeje zvěře mufloní, které bylo uloveno 285 ks, ( v roce 2012 bylo uloveno 276 ks). Z tohoto počtu bylo 40 muflonů – 30 I. VT, 9 II. VT a 1 III. VT. Muflonek bylo uloveno 130 ks a muflončat 115 ks. Hodnotitelská komise udělila jedné trofeji zlatou medaili, dále dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. Druhou, početně nejvíce zastoupenou zvěří, je zvěř srnčí, které bylo uloveno v roce 2013 celkem 2197 ks. Proti roku 2012 jsme zaznamenali pokles o 111 ks. Z celkového počtu bylo uloveno 976 srnců – 384 ks I. VT, 302 ks II. VT a 290 ks III. VT. Uloveno bylo rovněž 743 ks srn a 478 ks srnčat. Zejména u srnčat došlo k výraznému poklesu lovu – bylo uloveno o 103 ks méně než v předchozím hodnoceném roce. Snížení počtu srnčat v honitbách okresu pocítilo mnoho honiteb. Zda k tomu došlo vinou predátorů, zemědělského hospodaření, či nepřízní počasí budeme moci posoudit až podle výsledků v letošním roce. U trofejí srnců bylo předloženo k hodnocení celkem 20 význačnějších trofejí. Z tohoto počtu byla udělena jedné trofeji zlatá medaile, dále byly čtyři trofeje oceněny stříbrnou a pět trofejí obdrželo bronzovou medaili. Ostatní zůstali těsně pod hranicí medailového hodnocení. Přesto se dá hodnotit loňský rok jako velice úspěšný. Nejpočetnější ulovenou spárkatou zvěří v okrese je stále zvěř černá, které se ulovilo v roce 2013 celkem 3.027 ks. Po loňském rekordním počtu ulovených 4.453 ks, došlo k výraznému poklesu úlovků. Za rok 2013 bylo uloveno téměř o třetinu méně černé zvěře než v roce 2012. Přes pokles úlovků o 1426 ks je černá zvěř stále přemnožená a v celé řadě honiteb působí velké škody. Z celkového počtu divokých prasat bylo uloveno 9 kňourů, 65 bachyní, 1297 lončáků a 1656 ks selat. Nejvíce kusů černé zvěře bylo opět uloveno v oblasti Moravská Třebová - 1392 ks, v oblasti Svitavy pak 753 ks, v oblasti Litomyšl 628 ks a v oblasti Polička 254 ks. Z předložených trofejí byla jedna trofej kňoura ohodnocena bronzovou medailí.

          Z další ulovené zvěře bylo hodnoceno 8 trofejí lišky obecné, z nichž jedna obdržela zlatou medaili, pět stříbrnou a 2 trofeje obdržely bronzovou medaili. Byly hodnoceny i 4 trofeje jezevce lesního. Dvě obdržely zlatou medaili a dvě byly oceněny medailí bronzovou. K hodnocení nebyly tentokrát předloženy žádné trofeje psíka mývalovitého. V malém množství byl loven také zajíc polní. Na plán 316 ks bylo loveno pouze 139 ks především v oblasti Litomyšle. Bažant byl plánován v počtu 898 ks a bylo uloveno 893 ks, opět nejvíce v oblasti Litomyšle.

          K hodnocení bylo také předloženo několik trofejí ulovené zvěře, které nebyly dobře upravené a zasloužily si zcela určitě větší péči. Z celkovém počtu nesprávného odlovu bylo nejvíce trofejí u srnců, zejména v I. věkové třídě, ale objevily se i u medailových trofejí.

          V neděli dne 27. dubna během dopoledne se konalo vyhodnocení přehlídky nejen předložených trofejí, ale celkově ulovené zvěře za rok 2013. Hodnocení se zúčastnili zástupci honiteb z celého okresu. Ing. Jiří Procházka, zástupce státní správy z městského úřadu Svitavy, vyhodnotil přehlídku trofejí a celkový lov v roce 2013. Hovořil o stále vysokých počtech černé zvěře a o rostoucích škodách v zemědělství. Na straně druhé se nám v okrese nedaří udržet požadované početní stavy zvěře zaječí a bažantí. Poté provedl vyhodnocení přehlídky ulovené zvěře předseda hodnotitelské komise a okresního mysliveckého spolku ve Svitavách pan Miroslav Matějka. Velmi dobře hodnotil situaci v lovu černé zvěře, přestože její lov byl o jednu třetinu nižší v loňském hodnoceném období. Vyjádřil potěšení z velmi dobrých medailových trofejí zvěře srnčí. Ukazuje se zlepšující kvalita proti minulým létům. Je škodou, že v mnoha případech došlo k předčasnému ulovení nadějných srnců v první i druhé věkové třídě. V okrese se projevují dobré výsledky v hospodaření se zvěří daňčí a mufloní, o čemž svědčí narůstající počty medailových trofejí.

          V závěru jednání vystoupil předseda myslivecké komise pan Stanislav Dobeš, který poděkoval za dobrou práci členům hodnotitelských komisí. Připomněl zlepšení kvality při úpravě trofejí a hovořil o výsledcích koprologických vyšetření vzorků srnčí zvěře. Následovala přednáška veterinárního inspektora krajské veterinární správy pro Pardubický kraj MVDr. Jiřího Teplého, který zmínil povinnosti dle veterinárního zákona vyplývající pro uživatele honiteb. Seznámil přítomné s výskytem trichinelózy, s monitoringem lišek na vzteklinu, s Africkým i klasickým morem prasat a s výskytem Aujezskyho choroby u prasat a s případy onemocnění loveckých psů.

JUDr. Bohumil Hotař