Zápis ze zasedání myslivecké komise

ze dne  17. 10. 2012 - v zasedací místnosti OMS.

 

 

 

Přítomni :           Stanislav Dobeš - předseda komise

                          p. Prokop,  J. Bednář  a  R. Petrů - členové.

 

 

 

Program :            Chovatelská přehlídka

                          Pachová zradidla

                          Seminář o zvěři

 

 

 

Jednání :

 

     Zasedání zahájil předseda komise a informoval členy o možnosti uspořádáníchovatelské

přehlídky v prostorách restaurace U jelena v Javorníku.  Důvody této změny jsou především ekonomické. Zmíněna byla též stížnost MS Vítějeves ve věci hodnocení srnců při minulé chovatelské přehlídce. Přesné důvody stížnosti předloženy nebyly.

     Dalším bodem jednání byly zkušenosti týkající se užívání pachových zradidel u silnic. Bylo konstatováno, že při správné instalaci zradidla svůj význam bezesporu mají a pro příští rok je proto zajištěno 52 ks těchto repelentů k použití v 15 honitbách MS. Od 18. 10. 2012 jsou tyto repelenty k vyzvednutí v kanceláři sekretariátu OMS.

     Jednání pokračovalo  na téma uspořádání semináře o zvěři v roce 2013. I když konečné rozhodnutí nepadlo, předpokládá předseda komise uspořádat seminář  o zvěři  jelen sika.

     Diskusí  k různým mysliveckým záležitostem bylo zasedání myslivecké komise ukončeno.

 

 

                                                                                                         Zapsal :  J.Bednář