Zápis ze schůze myslivecké komise

OMS Svitavy konané dne 9.3.2011 na OMS Svitavy

 

 

Přítomni: Stanislav Dobeš, Radek Petrů, Josef Berjak, Jaroslav Bednář, Pavel Prokop,

                Miroslav Matějka, JUDr. Hotař, Chaloupka Jaromír

 

Program schůze:

 -    příprava chovatelské přehlídky v Opatovci

-         seminář k srnčí zvěři

-         vyhodnocení léčiva Rafendazol a Cermix

-         koprologické vyšetření srnčí zvěře

-         pachová zradidla

-         porady MH

-         líhňařské středisko Morašice

 

Po přivítání přítomných došlo za přítomnosti p. Matějky a JUDr. Hotaře k projednání současného stavu střediska v Morašicích. Předseda OMS p. Matějka seznámil přítomné s návrhem MR, jak dále postupovat s tímto střediskem. S návrhem bude myslivecká veřejnost seznámena na Okresním sněmu v Opatovci, pan Pavel Prokop projedná toto v  Mysliveckém sdružení Morašice.

 

Za přítomnosti p.Chaloupky byla projednána chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v sezóně 2010. Přítomni byli seznámeni s pracovními skupinami pro hodnocení předložených trofejí. Trofeje se budou vydávat zástupcům honiteb v neděli po ukončení chovatelské přehlídky tj. o přestávce před Okresním sněmem.

 

Semináře v Horce nad Moravou k otázce srnčí zvěře se zúčastní p. Josef Berjak.

 

Bylo provedeno vyhodnocení podání léčiva Rafendazol a Cermix v termínech stanovených SVS. Léčivo bylo dodáno do 55 honiteb tj. 50% ze všech honiteb našeho okresu.V letošním roce se podařilo zajistit léčivo v granulích. Na základě podávání léčiva bylo rozhodnuto provést ve vybraných honitbách v době od 12. do 15. března 2011 vzorky trusu spárkaté zvěře, které budou zaslány  na koprologické vyšetření do SVÚ v Olomouci. Úhrada vyšetření bude hrazena z prostředků OMS. O vyšetření bude podána zpráva na Okresním sněmu v Opatovci. Vzorky budou odebrány v honitbách, které léčily i v honitbách,kde se neléčilo.

 

I v letošním roce se budou konat porady MH dle jednotlivých obvodů za účasti pracovníků MěÚ.

 

Projednán odběr pachových zradidel dle seznamů o odběru.

 

 

 

Zapsal: Stanislav Dobeš